Dakinspect

Dakinspect is een gratis online database waarin alle belangrijke informatie over de daken van de professionele vastgoedbeheerder 24/7 inzichtelijk is.

De voordelen
  • Overzichtelijk inzicht in de conditie van al uw daken per complex en per dakvlak
  • Alle inspectierapporten, onderhoudsverslagen, keuringsrapporten en dakveiligheidsvoorzieningen per complex inzichtelijk
  • Statusoverzicht van alle calamiteiten per complex
  • Op een eenvoudige manier kunt u sturing geven aan klein en groot onderhoud van uw daken
  • Eenvoudig gekoppelde bestanden inzien 
  • Alle stappen binnen het calamiteitenproces zijn op elk moment te volgen voor de vastgoedbeheerder en zijn klanten
  • Verschillende zoekfilters
  • Compatibel met andere FMIS en gebouwbeheersystemen