Veiligheid

Van Doorn Dakspecialist b.v. is reeds 20 jaar gecertificeerd conform VCA** en kent daardoor een hoge graad van veilig werken. Alle medewerkers zijn goed opgeleid en beschikken over het diploma Basisveiligheid. Alle leidinggevenden beschikken over het diploma VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden). Dit gegeven heeft er toe geleid dat Van Doorn Dakspecialist b.v. werkzaamheden mag uitvoeren bij professionele opdrachtgevers in de (petro)chemie, waar de richtlijnen voor veilig werken ongekend streng zijn en het afbreukrisico enorm is.

Dagelijks wordt veel energie en geld gestoken in het streven om nog veiliger te werken. Een eigen VGM commissie bestaande uit medewerkers uit alle geledingen, levert daar een grote bijdrage aan. Periodiek vindt overleg plaats over meldingen van onveilige situaties, (bijna) ongevallen op basis waarvan preventieve acties worden ontwikkeld. Tevens vinden periodiek toolboxmeetings plaats waarin diverse onderwerpen op het gebied van veilig werken worden besproken.

Sinds 2006 is Van Doorn Dakspecialist b.v. gecertificeerd conform de BRL4702 en beschikt over het Procescertificaat Dakdekken. Ook hierin zijn normen opgenomen voor de wijze waarop werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Een en ander wordt getoetst middels periodieke inspecties door een onafhankelijke instantie.

Sinds 2006 volgt Van Doorn Dakspecialist b.v. de richtlijnen van de NEN 6050. Deze norm geeft aan dat niet gewerkt mag worden met open vuur bij details, randen en opgaand werk.