Strategische ontwikkelingen in de branche

De directie van Van Doorn Dakspecialist b.v. houdt zich reeds gedurende lange tijd, bezig met de ontwikkelingen in de dakenbranche. Dat kan zijn via diverse bestuursfuncties in de branchevereniging of bij opleidingscentra voor de branche. Zo wordt niet uitsluitend gekeken naar de individuele ontwikkeling van de onderneming, maar ook naar een constructieve ontwikkeling van de gehele bedrijfstak.