Dakveiligheid

Conform de geldende ARBO regelgeving en de A-bladen “platte daken” heeft een gebouweigenaar een zogenaamde zorgplicht voor een veilige daktoegang en het veilig kunnen uitvoeren van werkzaamheden op zijn dak.

Wij plaatsen en keuren derhalve zelf de eventueel benodigde voorzieningen zoals permanente valbeveiliging, hekwerken, dakluiken etc. Wij kunnen derhalve in 1 arbeidsgang uw dak onderhouden alsook het aanwezige veiligheidssysteem keuren. Dat is praktisch en kostenefficiënt.

Voor het aanvragen van advies, een RI&E of een offerte kunt u contact opnemen via ons centrale telefoonnummer 0113-557788 of via info@vandoorndakspecialist.nl

Voorbeelden permanente valbeveiliging

Wet- en regelgeving

Een RI&E aanvragen