Biodiversiteit op het dak.

De meeste daken in Nederland zijn afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking of dakpannen. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat deze daken vaak mogelijkheden bieden die de biodiversiteit op het dak vergroten. Wanneer een groendak wordt aangebracht kan er in de beplanting en opbouw rekening worden gehouden met het ruimte bieden aan biodiversiteit. Dat betekent concreet dat ook (kleine) dieren het dak zullen verlevendigen. Zo wordt de biodiversiteit en de ruimte die daarvoor nodig is vergroot.

Leven op Daken