Dakcollectoren

Naast het opwekken van stroom op uw dak kunt u ook middels dakcollectoren warmte opwekken. Deze collectoren zijn een geweldige aanvulling op systemen met warmtepompen en duurzame boilers. Daarnaast zijn de collectoren prachtig weg te werken in en onder de dakbedekking waardoor er veel creativiteit mogelijk is in het toepassen van de collectoren. Deze collectoren passen tevens binnen een Leven op Daken verzekerde garantie.

Rekenvoorbeelden

Leven op Daken